VZW KatOBA

Nieuwe Graanmarkt 32
1000 Brussel

Maatschappelijke zetel:
Naamsesteenweg 355 te 3001 Leuven
OR: 0447.017.174

Als gevolg van de Belgische klokkenluider-regelgeving wensen we onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers,… de kans geven om onregelmatigheden binnen onze school te melden zonder angst voor represailles.   Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.

Meldingen kunnen gemaakt worden bij het intern meldpunt van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12

Algemeen beleid en cellen

 • Kurt De Prins

  Algemeen directeur,
  Coördinator Cel Pedagogisch Beleid,
  Coördinator Cel Personeelsbeleid SO.


  kurt.deprins@katoba.be

 • Nancy De Boey

  Co-directeur algemeen beleid,
  Coördinator Cel Pedagogisch Beleid,

  0474 74 40 04

  nancy.deboey@katoba.be

 • Pieter Feys

  Coördinerend ICT’er

  0477770507

  pieter.feys@katoba.be

 • Peter Janssens

  Beleidsadviseur,
  directeur lagere school Mater Dei,
  Coördinator Cel ICT-beleid

  02 779 09 94

  peter.janssens@katoba.be

 • Lieven Lemmens

  Coördinator Cel Materieel & Logistiek Beleid
  en Cel informatiebeleid

  0498 41 47 79

  lieven.lemmens@katoba.be

  Lieven is als coördinator van de Cel Materieel & Logistiek Beleid (MLB) het aanspreekpunt binnen onze organisatie voor raamcontracten en centraal inkoopbeleid, subsidies, verzekeringen, ondersteuning van digitale communicatie.

  Als coördinator van de Cel Informatieveiligheid en Gegevensbescherming kan je ook bij hem terecht voor alle GDPR-gerelateerde vragen.

 • Philippe Deliens

  Coördinator Cel Preventiebeleid

  0478 63 32 37

  philippe.deliens@katoba.be

  Als coördinator van de Cel Preventiebeleid houdt Philippe het overzicht over het preventiebeleid en alle preventiemedewerkers binnen onze organisatie, zodat een gelijkgerichte aanpak en uitrol van het beleid kan worden nagestreefd.

  Hij werkt zeer nauw samen met de coördinatoren van de cellen MLB, Infrastructuur en ICT om het preventie-aspect binnen bvb. het inkoopbeleid, indienststellingsbeleid of werfopvolging mee te stroomlijnen.

 • Anja De Neef

  Coördinator van de Cel Infrastructuur.

  0477 19 11 40

  anja.deneef@katoba.be

  Anja is als coördinator van de Cel Infrastructuur het aanspreekpunt voor alle bouwprojecten, renovatie- en herstelwerken, werfopvolgingen, ondersteuning van infrastructuurdossiers.

  Zij is de schakel tussen architecten, aannemers, werfpersoneel, schooldirecties en ondersteunende interne en externe diensten.

 • Ann Lodefier

  Stafmedewerker pedagogisch beleid


  ann.lodefier@katoba.be

 • Lieve Eyckholt

  Coördinator Cel Financieel beleid

  0477 81 52 04

  lieve.eyckholt@katoba.be

 • Mieke Bonne

  Coördinator Cel Personeelsbeleid: BaO

  0474 74 17 06

  mieke.bonne@katoba.be

Pagina bekijken