Samen leren en leven in Brussel

KatOBA staat voor samenwerken, samen leven en verbindend zijn met mensen en scholen die van elkaar verschillen.

De O van onderwijs staat centraal. Het is de spil of kerntaak van onze organisatie. De pijl die deze O voortstuwt, weerspiegelt onze kijk op onderwijs: kwaliteitsvol, dynamisch en innoverend. Samen willen we op creatieve wijze de uitdagingen van de toekomst aangaan.

In onze organisatie hebben wij een bijzondere aandacht voor het ‘menselijke’. Mensgerichte thema’s als zingeving, levensbeschouwing, zelfontplooiing, … vinden we belangrijk. De eerste letters van “KatOBA” verwijzen naar de waarden die, als katholieke dialoogscholen, een belangrijk uitgangspunt zijn.

We koppelen de O aan de B van Brussel. Werken in een bruisende en boeiende stad als Brussel houdt ons wakker en daagt ons uit om een antwoord te bieden op de vele vormen van diversiteit.

Netwerking intern in KatOBA, maar ook met externe organisaties en diensten wordt gestimuleerd. We denken hierbij aan OCB (Onderwijscentrum Brussel), CLB (Vrij CLB Pieter Breughel), PB (Pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel), VLP (Vlaams Lasalliaans Perspectief), VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), FIX , …
Samen willen we onze stad duurzaam maken door aandacht te hebben voor duurzaam bouwen en renoveren, een goed fietsbeleid, verkeersvrije schoolstraten…

De A tenslotte staat voor de zusters Annuntiaten van Heverlee, die de inspiratiebron van ons onderwijs zijn.

Organisatie

De structuur van KatOBA bestaat uit drie beleidsorganen: het algemeen beleid, het schoolbeleid en de ondersteunende cellen.

Centraal in onze werking staat het pedagogisch beleid, waaraan alle andere secundaire processen gelinkt worden. Via cellen die we uitbouwden, wordt alles gecoördineerd en ondersteund en kunnen we samen de complexe regelgeving correct opvolgen.

We kijken naar onze organisatie als een radarwerk die een verbindende en verdiepende dynamiek creëert.

Algemeen beleid

Algemeen directeur​
Co-directeur algemeen beleid​
Beleidsadviseur

Schoolbeleid

Directeur

  • Pedagogisch beleid
  • Personeelsbeleid
  • Opvolging secundaire processen

Cellen o.l.v. celcoördinatoren

1. Pedagogisch beleid

2. Secundaire processen

  • Financieel beleid
  • ICT-beleid
  • Materieel en logistiek beleid
  • Personeelsbeleid
  • Preventiebeleid
  • Informatieveiligheid

Annuntiaten

Onze inspiratiebron ligt bij de zusters Annuntiaten.
Hun visie op onderwijs staat voor kwaliteit, intense begeleiding, een assisterende en bevestigende schoolcultuur. Hun slogan ‘Het gezag van het hart doet wonderen’ geeft dan ook richting aan onze werking. We streven naar een hoog welbevinden bij onze leerlingen, maar ook bij al onze medewerkers.