Feestelijke opening van het gerenoveerde én uitgebreide Boodschapinstituut te Schaarbeek

Op woensdag 20 oktober 2021 vond de inhuldiging plaats van het gerenoveerde en uitgebreide Boodschapinstituut te Schaarbeek in aanwezigheid van minister Sven Gatz. De school kon het aanpalende voormalige kloostergebouw van de Zusters Annuntiaten verwerven en omvormen naar een modern schoolgebouw. Aansluitend werd ook het bestaande schoolgebouw gerenoveerd en zal er nog een nieuwe sportzaal komen op de site, die nu plaats biedt aan 440 leerlingen.

Voor de aankoop (€ 1.000.000) en renovatie (€ 1.700.000) van het kloostergebouw kon het Boodschapinstituut rekenen op een Agion-subsidie van ca. € 2.000.000. Het klooster omvat nu 10 moderne klaslokalen, administratieve ruimten, een bewegingsruimte voor kleuters, 2 polyvalent inzetbare lokalen en ruime sanitaire voorzieningen op elke
verdieping. De kosten voor renovatie van het bestaande schoolgebouw en de bouw van sportinfrastructuur en sanitair bedragen ca. € 1.500.000. Daarbij kan het Boodschapinstituut rekenen op een subsidie van € 1.100.000 van Agion. De klassen worden vernieuwd, de refter wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe keuken geïnstalleerd in het gebouw.
Ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft middelen vrijgemaakt voor deze verbouwingen, in totaal ca. € 230.000.

Directrice Ann Claes is dankbaar voor de gedaanteverwisseling van de site: “We beschikken nu over ruime en moderne klaslokalen, en ook alle omkaderende infrastructuur is top. Heel wat historische elementen van het kloostergebouw zijn bewaard gebleven, en toch is deze school aangepast aan alle noden van kwalitatief en modern onderwijs. De
nieuwe sportzaal wordt de kers op de taart.”

“De zusters Annuntiaten van Heverlee namen in 1941 de school over van een Franse zustercongregatie” vult Roger Haest, voorzitter van het schoolbestuur, aan. “Met de verbouwing en capaciteitsuitbreiding van de basisschool en het kinderdagverblijf Robbedoes kunnen we een blijvend kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijsaanbod garanderen”.

Ook minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw, was onder de indruk van het resultaat. “Met de VGC zagen we hier ook een opportuniteit om de al gestegen capaciteitsdruk op de basisschool te verlichten”, zegt minister Gatz. “De Schaarbeekse buurt van de school is immers zeer kinderrijk en aan de school grensde ook al het kinderdagverblijf Robbedoes, dat ook via subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC tot stand was gekomen. Zo werken we ook in Schaarbeek verder aan de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs, waarvoor de vraag nog altijd zeer groot is.”