H U M > N: Leerlingen Imelda schitteren op podium KVS

Op vrijdagavond 24 september gaven de leerlingen van het Imelda Instituut uit Sint-Jans-Molenbeek het beste van zichzelf in een dansvoorstelling in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg van Brussel. Deze voorstelling kadert binnen het HUMAN-project, dat jongeren uitnodigt om via muziek, dans en theater op te komen voor een menselijke en verdraagzame samenleving.

Initiatiefnemer is de Duitse componist Helge Burggrabe. Zijn bezoek aan het Imelda Instituut, een dynamische en innoverende school, gaf de impuls tot de vraag: ‘Hoe kunnen verschillende culturen nog vredevol samenleven over alle grenzen van traditie, levensstijl en wereldvisie heen?’

Hij zocht én vond een antwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, waarin de basiswaarden zijn opgenomen die mensen van alle generaties, culturen, achtergronden en wereldbeelden met elkaar kunnen verbinden.

Het muziekstuk dat hij daarop schreef voor orkest en percussie rolt voort als de kringloop van het leven. De compositie bestaat uit muzikale passages waarin menselijke basiswaarden zoals vrijheid, gelijkheid, broerderschap, liefde, thuis, bescherming, maar ook het recht op werk, rust of creativiteit een weerklank vinden.

De choreografie werd gecreëerd door Wilfried Van Poppel, Amaya Lubeigt, Nanni Kloke, Susan Barnett en Jordi Puigdefabregas en uitgevoerd door leerlingen en leerkrachten van het Imelda Instituut en Go4City, de twee scholen die samen in de Sint-Michielssite te Molenbeek gevestigd zijn. Het was een zinderend spektakel van ongeveer een uur dat op een minutenlange staande ovatie van een volgelopen KVS werd onthaald.

Beschermheer van het project is Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij verwoordde prachtig wat de leerlingen van deze ervaring moeten onthouden: ‘Laat je nooit in je leven zeggen dat je het niet kan of dat je er niet zal raken. Onze Brusselse jeugd barst van het talent. Wat we vanavond zagen, is daar het bewijs van. En toch hebben we nog maar een fractie van wat jullie in je mars hebben gezien en is dit nog maar een fractie van wat jullie kunnen bereiken in het leven. Weet dat er altijd mensen zullen zijn die wél in jullie geloven en jullie -los van vooroordelen over nationaliteit, huidskleur of geloof- kansen zullen geven.’

Een trotse directeur Kurt De Prins sloot zich graag aan bij deze woorden: ‘er is niets wat de leerlingen van Imelda níet kunnen! Elke keer opnieuw word ik door hen verbaasd.’ Een bijzonder woord van dank was er voor Zuster Greta Coninckx, die het project bezield heeft en de verschillende projectpartners samenbracht.