Annuntiaten: twee eeuwen onderwijs

Op woensdag 29 november werd het jubileumboek ‘Annuntiaten: twee eeuwen onderwijs’ van de hand van historica en archivaris Ria Christens voorgesteld in de feestzaal van het Heilig Hartinstituut te Heverlee. Er waren toespraken van zuster Carine Devogelaere (algemeen overste van de congregatie), Ria Christens (auteur), Carl Snoecx (auteur van het boek ‘Scholen die tot de sterren reiken’) en Roger Haest (voorzitter van het inrichtend comité). Leerlingen van het Lemmensinstituut omkaderden het geheel met bijzondere geslaagde muzikale, dans- en woordperformances.

Het boek ‘Annuntiaten: twee eeuwen onderwijs’ vertelt het verhaal van een kleinschalig onderwijsinitiatief dat de zusters van de congregatie van Annuntiaten van Heverlee opzetten in enkele naburige dorpen en dat gaandeweg uitgroeide tot een netwerk van 95 scholen met 25.000 leerlingen vandaag in Leuven, Diest, Halle en Brussel.

Het verhaal van elk van deze scholen kreeg een plaats in dit boek: de stichters, de sleutelmomenten in hun bestaan, de uitdagingen, de schooleigen visie, toekomstperspectieven…

Het boek omvat dan ook een schat aan verhalen waarbij elk ‘deelverhaal’ net zo interessant is als de grotere verhaallijn. Een must voor al wie verbonden is aan het onderwijsnetwerk van de Annuntiaten, maar (dankzij de vlotte pen van de auteur en de vele illustraties uit het archief) eveneens boeiende lectuur voor iedereen met interesse in de geschiedenis van ons onderwijs.

U kan het boek bestellen bij uw plaatselijke Standaard Boekhandel. Het kost € 49.