KatOBA onderweg naar klimaatneutrale scholen – FIX2050

Op donderdag 8 februari 2024 vond er een intervisiemoment plaats in de lokalen van FIX, een organisatie die met steun van de VGC sociaal verantwoorde oplossingen biedt voor bouw- en renovatiewerken in Brusselse scholen en andere publieke infrastructuur.

Het doel van deze intervisie was het uitwisselen van ideeën, strategieën en best practices die ons kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen van Parijs -een klimaatneutrale Europese economie tegen 2050- te behalen. Heel wat scholen(groepen) zijn hier al volop mee aan de slag gegaan, waardoor er al heel wat expertise op het veld aanwezig is die gedeeld kan worden.

Jelle Gijsegom beet de spits af met de voorstelling van het project FIX2050, waarin de doelstellingen nog eens opgefrist werden en de rol die FIX kan spelen in de begeleiding van onze scholen(groepen) werd toegelicht. Denk aan bestaande initiatieven zoals Energiezorg op School, het ter beschikking stellen van energieadviseurs of de ondersteuning bij energiemonitoring. Evenzeer werd vooruitgeblikt naar wat FIX nog meer kan doen in het traject naar 2050, waarbij de aanwezige scholen(groepen) hun noden en wensen mochten uitspreken.

Namens vzw KatOBA nam Lieven Lemmens het woord. Hij gaf de aanwezigen een inkijk in het OEPC/ESCO-traject dat KatOBA sinds 2018 voorbereidt in 8 van haar scholen. De ESCO-partner (Energy Saving Companies) voert daarbij energiebesparende maatregelen door in de KatOBA-scholen, die zich terugbetalen via de gegarandeerde besparing op de energiefactuur waar de ESCO-partner zich toe verbindt.
De ESCO-partner neemt de aanleg, het onderhoud en het beheer van de (klimaat-)installaties van de 8 betreffende scholen voor een afgesproken termijn over van de bouwheer, zodat ze de energiebesparing kan monitoren, bijsturen en optimaliseren. Dit contract noemen we het OEPC (Onderhouds- en Energieprestatiecontract).
Omdat er bij aanvang van dit traject nog een ESCO-kader voor het onderwijs bestond (wat toch belangrijk is om af te stemmen met bijvoorbeeld subsidiërende overheden), bepleitte KatOBA (hierin ondersteund door het VEB -Vlaamse EnergieBedrijf- een pilootproject waarbij 10 schoolbesturen in Vlaanderen geselecteerd werden.

Het GO / Scholengroep Brussel stelde haar pedagogische project ‘Energy Race‘ voor, waarbij de Brusselse scholen met elkaar in competitie treden om zo veel mogelijk energie te besparen. Dit blijkt een succesvolle aanpak, want inmiddels is de energiebesparing én de bewustwording rond deze thematiek spectaculair toegenomen in hun scholennet.

Tot slot nam ook Walter Borrenbergen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het woord om het nieuwe kader van de subsidielijn ‘Energiezorg op School‘ voor te stellen. Sinds vorig jaar bestaat deze oproep uit 2 luiken, waarbij het tweede luik scholen toelaat om fotovoltaïsche installaties te plaatsen bij de dakrenovatie- en isolatiewerken.

Deze bijzonder interessante uitwisseling werd afgesloten met een netwerkmoment.