Meertalige schoolbibliotheek (Regina Assumpta School)

In basisschool Regina Assumpta te Anderlecht is er -mede dankzij subsidiemiddelen van de VGC- geïnvesteerd in de uitbouw van een meertalige schoolbibliotheek. Ook de schoolvisie rond meertaligheid en taalvaardigheidsontwikkeling kreeg een update, wat een impact heeft op de schoolwerking. Dat uit zich in verschillende projecten en initiatieven.

Verteltassen, mobiele leesmeubels, ‘BookFlix’ en leeskarren…

Heel wat leerlingen van de Regina Assumpta Basisschool hebben een andere thuistaal dan het Nederlands. Ze groeien op in een meertalige context waarin het Nederlands de schooltaal is. Taalwetenschappers geven aan dat een grondige kennis van de moedertaal essentieel is om andere talen vlot te kunnen verwerven. Daarom wil de school het startkapitaal van de leerlingen -hun eigen thuistaal- niet zomaar negeren. Zelfs bij de jongste instappers krijgt de thuistaal een plekje in de klas.

Als school is Regina Assumpta overtuigd van het grote belang van lezen. Leerlingen die graag en veel lezen ontwikkelen sneller een brede woordenschat en inzicht in grammaticale structuren. Daarom zet RAS volop in op het stimuleren van (voor)lezen en het creëren van leesplezier.

Daarvoor wordt samengewerkt met wijkpartners zoals de Nederlandstalige bibliotheek van Anderlecht, maar ook de uitbouw van een eigen meertalige schoolbibliotheek is hierin een belangrijke stap. De school biedt prentenboeken, informatieve boeken, (voor)leesboeken, strips,… aan in meer dan 10 talen! Het aanbod is (uiteraard) afgestemd op de thuistalen van de leerlingen, maar ook op de klaswerking. Zo worden boekjes die aan bod komen in de klas ook in de eigen taal meegegeven in verteltassen. Dat heeft een dubbel voordeel: de leerlingen kunnen de inhoud thuis nog eens verwerken in hun eigen taal, maar het verhoogt ook de ouderbetrokkenheid. Het geeft ouders de kans om met hun kind in gesprek te gaan over actuele klasthema’s. We nodigen ouders tijdens bvb. de voorleesweek, gedichtendag, de jeugdboekenmaand,… ook uit in de klas door hen bvb. eens een boekje in de eigen taal te laten voorlezen.

Ook de tweetalige boeken -waarbij het Nederlands gecombineerd wordt met een andere taal- zijn een succes bij de leerlingen. Ze kunnen door de leerling zelf gelezen worden in de twee talen maar lenen zich ook uitstekend tot het samen lezen met een medeleerling of met een broer, zus of ouder in de thuissituatie.

Ook de oudere leerlingen worden nu beter dan ooit naar een aanbod op maat toegeleid. Boeken die aansluiten op de actuele klasthema’s en -interesses worden met leeskarren de klas ingerold. Leerlingen kunnen op geregelde momenten chillen op de mobiele leesmeubels (die ontwikkeld werden door FIX met steun van de VGC) en uiteraard kunnen ze de schoolbibliotheek ook bezoeken om hun favoriete boek te lezen of ontlenen. De juffen en meesters van het leesteam voorzien zelfs een heus BookFlix-aanbod, waarbij er per leeftijdscategorie een aantal boeken in de kijker worden geplaatst en gepromoot!

Meer dan ooit heeft meertaligheid dus zijn plaats in de school. Voor de leerkrachten was dit ook een nieuw gegeven. Daarom liet de school zich begeleiden door taalvaardigheidsexperten en de ondersteuners van het OnderwijsCentrum Brussel (OCB) om de nieuwe visie en de daarbij horende acties uit te werken.