Leerlingen MABO Lyceum tekenen plannen voor Nieuwe Graanmarkt

De Brusselse ‘Nieuwe Graanmarkt’ wordt binnenkort heraangelegd, en daarvoor rekent de stad via een participatietraject op inbreng van de buurtbewoners en gebruikers van het plein. Ook de leerlingen van het MABO Lyceum, die tijdens middagpauzes en na school wel eens op het plein te vinden zijn, worden daarin betrokken.

Voor KatOBA is dit heel bijzonder, gezien ook de Brusselse zetel van onze organisatie op dit plein gevestigd is. BRUZZ ging kijken hoe de leerlingen van MABO het plein hertekenen met (onder meer) behulp van legoblokjes. Voor hen zijn een veiligere omgeving en meer groen alvast prioriteiten.

(c) BRUZZ