Viering 50 jaar KOCB!

Op 7 juni 2022 vierde het KOCB (Katholieke Onderwijscel Brussel) haar vijftigste verjaardag in Odisee. Meer dan 200 vertegenwoordigers van het Brusselse onderwijsveld waren hierbij aanwezig.

Ter ere van dit gouden jubileum werd het boek ‘Kracht van verbinding. KOCB vijftig jaar op de bres voor het Nederlandstalig katholiek onderwijs en opvoedingswezen in Brussel’ van de hand van Guido François gepresenteerd.

Verschillende vertegenwoordigers van Brusselse katholieke scholen brachten getuigenissen over hun engagement, projecten en activiteiten binnen het thema ‘de leraar in Brussel, benaderd vanuit de invalshoeken geïnspireerd, geëngageerd en gegeerd’.

Ook Brussels Minister van Onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz en Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, namen het woord.

Vanuit KatOBA bracht o.m. Kurt De Prins, directeur van het Imelda Instituut, een getuigenis over het ‘Ambassadeurs van de Dialoog’-project.

Aan het einde van de academische zitting volgde de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de lerarenopleiding van Odisee, de vertegenwoordigers van het katholiek basis- en secundair onderwijs en de pedagogische begeleiding.