Afscheid van gedelegeerd bestuurder Roger Haest

Op zaterdag 18 september 2021 verzamelden zo’n 200 genodigden in de Boodschapkapel te Heverlee om Roger Haest te vieren en te danken voor zijn 25-jarige inzet als gedelegeerd bestuurder van het Inrichtend Comité van de Annuntiatenscholen. Roger is inmiddels in pensioen gegaan als gedelegeerd bestuurder, maar blijft wel nog de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Tussen de genodigden herkenden we onder meer Brussels Minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs en scholenbouw binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Leuvens burgervader Mohamed Ridouani; directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve; Bisschoppelijk afgevaardigde Onderwijs Jurgen Mettepenningen; de wereldwijd overste van de Congregatie van Zusters Annuntiaten Zr. Jacintha Gilles en de regionaal overste van de Zusters Annuntiaten Zr. Marie-Thérèse Smal; vertegenwoordigers van het bisdom, de pedagogische begeleidingsdiensten en Katholiek Onderwijs Vlaanderen; de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering; de stafmedewerkers van het Inrichtend Comité; de algemene directeurs van de 4 onderwijsregio’s van de Annuntiaten en de directeurs van de meer dan 60 Annuntiatenscholen in Vlaanderen; en uiteraard de echtgenote en de kinderen en kleinkinderen van Roger.

Het was een mooie viering, waarin hulde werd gebracht aan ‘de geograaf’ Roger vanuit de 4 elementen aarde, vuur, water en lucht. Daarbij namen zowel Jos Vansantvoet (ere-gedelegeerd bestuurder), Lieven Boeve, Zr. Jacintha Gilles en de tandem Lander Vanmedegael en Griet Blondiau (namens alle directeurs) het woord. Tussendoor waren er muzikale intermezzo’s door leerkrachten en leerlingen uit de 4 onderwijsregio’s van de Annuntiaten.

Na een warme terugblik en een dankwoord van Roger vond er een receptie plaats in de binnentuin van het Heilig-Hart Instituut.

Ook vanuit KatOBA wensen we Roger Haest nadrukkelijk te bedanken voor zijn inzet, gedrevenheid en engagement. Zijn menselijke nabijheid werd breed gewaardeerd onder al onze medewerkers. Een groot probleem in een klein schooltje kon steeds op evenveel aandacht rekenen als een klein probleempje in een grote school. De observator Roger zocht steeds geduldig naar verbinding en oplossingen vanuit een analyse ten gronde. We danken hem voor alles wat hij betekend en gerealiseerd heeft en wensen hem prachtige jaren toe na zijn pensionering!