Lees de eerste KatOBA-proeftuinkrant (januari 2023)!

Onze organisatie was er als de kippen bij toen minister Weyts begin mei aankondigde dat 30 zogenaamde proeftuinen de onderwijsregelgeving even ’tussen haakjes mogen plaatsen’ om andere concepten uit te testen in de praktijk.
Vanuit onze organisatie wilden we deze opportuniteit niet laten schieten: onze scholen voelen de impact van het lerarentekort elke dag en verdienen dat we alles op alles zetten om het lerarenambt weer aantrekkelijker te maken. Onze kinderen verdienen dat we tot het uiterste gaan om hen een optimale omkadering te kunnen bieden. Onze leerkrachten verdienen dat we hun noden ter harte nemen en de planlast maximaal terugdringen.

Indien er een evidente oplossing bestond voor deze uitdagingen, dan zouden deze proeftuinen nu niet georganiseerd worden. Dé oplossing bestaat misschien zelfs niet.
Eén ding is zeker: vanuit KatOBA zullen we er de volgende jaren alles aan doen om deel te zijn van het zoeken naar oplossingen. Elke stap in de juiste richting brengt ons dichter bij de hoofddoelstellingen. Die stappen willen we zetten in samenspraak met onze scholen, directies, leerkrachten, medewer-kers, externe partners, experts en ons bestuursorgaan. U leest er meer over in deze eerste editie van onze ‘Proeftuinkrant’.